TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
Loading

Info proiect

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea statutului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, prin elaborarea planului de management, conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa elaborării şi implementării planului de management, după cum urmează:

1.    Inventarierea, cartografierea, determinarea statutului actual de conservare şi elaborarea strategiilor de conservare a speciilor de importanţă comunitară din ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Această activitate este necesară pentru completarea informatiilor referitoare la speciile de importanta comunitară identificate în zona tinta, informatii ce vor fi utilizate la elaborarea planului de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Cunoaşterea informaţiilor referitoare la statutul actual de conservare a speciilor de importanta comunitară, distribuţia acestora, va permite elaborarea strategiilor de conservare a acestora şi la elaborarea şi implementarea în teren a eventualelor măsuri de conservare identificate ca fiind necesare.

2.    Inventarierea factorilor antropici cu influenţă asupra statutului de conservare a speciilor si habitatelor de importantă comunitară din ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Această activitate este necesară pentru a putea evalua toate aspectele care concurează la evoluţia populaţiilor speciilor prezente în sit. Informaţiile obţinute vor fi utilizate la elaborarea strategiilor de conservare a speciilor, la stabilirea măsurilor pentru menţinerea sau îmbunătăţirea statutului lor de conservare si la elaborarea planului de management al ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma.

3.    Elaborarea de studii privind statutul socio-economic al comunităţilor locale din ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Până în momentul de faţă au fost elaborate o serie de planuri locale pentru dezvoltare durabilă a unor comune de pe teritoriul sitului, care cuprind informaţii cu privire la caracteristicile economice şi sociale ale acestora. Aceste planuri de dezvoltare nu abordează însă într-un mod integrat toată regiunea, toate comunele, cuprinse pe teritoriul ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi de asemenea nu fac legătura intrinsecă între statutul social şi economic al comunităţilor şi măsurile de conservare a speciilor care fac obiectivul de conservare al sitului.

4.    Elaborarea planului de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Planul de management al ariilor naturale protejate reprezintă instrumentul de lucru care permite managementul durabil al resurselor naturale de pe teritoriul acestora, si mai cu seama aplicarea efectivă a măsurilor de management si conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si natională de pe teritoriul lor. Elaborarea planului de management va avea ca suport studiile efectuate în prealabil, referitoare la prezenta si distributia speciilor de importanta comunitara. Prin planul de management vor putea fi reglementate activitatile umane cu potential impact negativ asupra biodiversitatii desfasurate în ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma, cu respectarea necesitatilor de dezvoltare durabila a comunitatilor locale.

5.    Aprobarea planului de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Pentru ca planului de management să i se confere putere de reglementare în faţa tuturor factorilor care influenteaza statutul de conservare a speciilor de importanta comunitară si natională de pe cuprinsul ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma, acesta trebuie să fi aprobat de către autoritatea centrală de mediu. În acest sens, planul de management trebuie supus în prealabil procedurii SEA, pentru avizare.

6.    Acţiuni de publicitate obligatorie a proiectului. Pentru informarea populaţiei din zona sitului, dar şi pentru aducerea la cunoştinţa întregii opinii publice a iniţiativei proiectului, se vor organiza o conferinţă de lansare a proiectului si se va organiza la sfârşitul proiectului o conferinţă de prezentare a rezultatelor acestuia. De asemenea, se vor aplica la sediul UIP însemnele de vizibilitate ale programului de finantare.

7.    Implementarea planului de comunicare. Planul de comunicare, pentru informarea şi promovarea proiectului şi a valorilor naturale si culturale ale ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, va cuprinde următoarele subactivităţi: campanie de consultare a comunităţilor locale, realizarea unei pagini web pentru cele doua situri, realizarea unor materiale promotionale si de informare.

8.    Activităţi de management ale proiectului.

Mai multe din această categorie: « Specii si habitate din Coridorul Drocea-Codru Moma;
înapoi la partea de sus

download theme

bet365

Vizitatori astazi:0
Vizitatori din aceasta luna:207
Vizitatori total:19169