TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
Loading

Specii si habitate in Defileul Crisului Alb

Tipuri de habitate prezente în sit

 • 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)
 • 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
 • 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
 • 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
 • 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
 • 91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 • 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Specii de mamifere prezente în sit

 • 1354 Ursus arctos
 • 1352 Canis lupus
 • 1361 Lynx lynx
 • 1355 Lutra lutra

Specii de amfibieni și reptile prezente în sit

 • 4008 Triturus vulgaris ampelensis
 • 1166 Triturus cristatus
 • 1193 Bombina variegata

Specii de pești prezente în sit

 • 4123 Eudontomyzon danfordi
 • 1134 Rhodeus sericeus amarus
 • 1124 Gobio albipinnatus
 • 2511 Gobio kessleri
 • 1138 Barbus meridionalis
 • 1146 Sabanejewia aurata
 • 1160 Zingel streber

 

înapoi la partea de sus

download theme

bet365

Vizitatori astazi:2
Vizitatori din aceasta luna:209
Vizitatori total:19171